Hà Nội còn hơn 144.000 thửa đất không sổ đỏ

ngày 27/08/2016

Đến tháng 6 vẫn còn tồn đọng hơn 144.000 thửa đất còn vướng mắc trong việc xin cấp sổ đỏ.

Người dân tự nộp hồ sơ làm sổ đỏ: Giải pháp tháo gỡ tại các dự án sai phạm

Hà Nội còn hơn 144.000 thửa đất không sổ đỏ - 1

Theo số liệu của Sở TN&MT Hà Nội, tính đến tháng 6 vẫn còn tồn đọng hơn 144.000 thửa đất còn vướng mắc trong việc xin cấp sổ đỏ.

Trong đó, gần 16.000 trường hợp lấn, chiếm đất, hàng chục nghìn trường hợp cấp trái thẩm quyền, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, vi phạm quy hoạch.

Sở TN&MT đã cấp sổ đỏ cho 1.458.150 thửa đất, căn hộ. Trong đó, 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng ký đã được cấp, đạt 89,9% thửa đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong các khu dân cư; cấp 54.000 sổ đỏ đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa...

Nguồn 24h

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY