Câu nói ý nghĩa của những doanh nhân thành đạt

ngày 13/11/2015

Steve Jobs từng nói: "Sự đổi mới phân biệt giữa người dẫn đầu và những kẻ theo sau".

What would you do if you knew you could not fail? (Robert H Schuller)

Bạn sẽ làm gì khi biết mình không thể gục ngã? (Robert H Schuller)

Your most unhappy customers are your greatest source of learning. (Bill Gates)

Nơi bạn có thể học hỏi được nhiều nhất chính là từ những khách hàng không hài lòng nhất. (Bill Gates)

Innovation distinguishes between a leader and a follower. ( Steve Jobs )

Sự cải  tiến là thứ phân biệt giữa người sẽ dẫn đầu và ai sẽ là người đi sau ( Steve Jobs )

Whether you think you can or you cant, youre right. (Henry Ford)

Bạn có thể nghĩ rằng mình làm được, bạn có thể nghĩ rằng mình không làm được. Cả hai cách nghĩ của bạn đều đúng. (Henry Ford)

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. (Dale Carnegie)

Tạo dựng thành công từ thất bại. Nản lòng và thất bại là hai bậc thang bằng đá chắc chắn nhất để bước đến thành công. (Dale Carnegie)

To be successful, you have to have your heart in your business, and your business in your heart. (Thomas J. Watson)

Để thành công, bạn phải đặt cả trái tim mình vào công việc, và cả công việc vào trái tim mình. (Thomas J. Watson)

When you innovate, youve got to be prepared for everyone telling you youre nuts. (Larry Ellison)

Khi bạn đổi mới, bạn phải sẵn sàng đối mặt với việc mọi người nói mình bị điên. (Larry Ellison)

The way to get started is to quit talking and begin doing. (Walt Disney)

Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm. (Walt Disney)

Act enthusiastic and you will be enthusiastic. (Dale Carnegie)

Cố làm mọi việc nhiệt tình đi rồi bạn sẽ trở nên nhiệt huyết thật sự. (Dale Carnegie)

A business that makes nothing but money is a poor business. (Henry Ford)

Một vụ kinh doanh không mang lại điều gì ngoài tiền là một vụ kinh doanh tồi.(Henry Ford)

 

Nguồn Vnexpress

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY