Aus4Reform – Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ cải cách kinh tế của Việt Nam

ngày 14/12/2017

- Ngày 13/12, tại Hà Nội, Chính phủ Australia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động chương trình Aus4Reform - một chương trình kéo dài 4 năm nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Aus4Reform – Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ cải cách kinh tế của Việt Nam
Chương trình trị giá 6,5 triệu đô la Úc này sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường.

Aus4Reform sẽ hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế, luật pháp và các thể chế quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam có thể phát huy được tiềm năng của mình. Sáng kiến này cũng sẽ xây dựng các liên kết giữa Australia và Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn.

Đại sứ Australia - Ngài Craig Chittick - phát biểu tại Hội thảo

Đại sứ Australia, Ngài Craig Chittick - nói:"Việt Nam có một lịch sử lâu dài trong tiến trình cải cách kinh tế, và Australia luôn tự hào được sát cánh cùng Việt Nam trong suốt thời gian qua. Cải cách kinh tế là một con đường khó khăn, nhưng Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hành trình này."

Chương trình hỗ trợ này của Australia dự kiến sẽ giúp Việt Nam có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân (chính thức) đăng ký mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.

Đại sứ Craig Chittick trao đổi với các chuyên gia kinh tế hàng đầu Viẹt Nam tại Hội thảo

Aus4Reform tập hợp các nhóm chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm hoạch định và thực hiện chính sách kinh tế, bao gồm Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Cục Quản lý Cạnh tranh, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung Ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Aus4Reform xây dựng trên những thành tựu cải cách đạt được thông qua hỗ trợ trước đây của Australia trong các dự án "Beyond WTO" và “Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV).

Nguồn GDTĐ

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY