Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cải thiện môi trường giáo dục

ngày 15/07/2016

Sở GD&ĐT Hòa Bình xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện cải thiện môi trường giáo dục nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cải thiện môi trường giáo dục

Kế hoạch đề cập đến việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi đế các cơ sở đào tạo uy tín chất lượng mở cơ sở đào tạo tại tỉnh, đặc biệt là các cơ sở hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài công lập trong giáo dục mầm non, phổ thông và đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Cùng với đó, tăng cường xã hội hóa các dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung về giáo dục và đào tạo theo nội dung hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học; tăng cường tự chủ, cải thiện cơ sở vật chất; thực hiện tốt cải cách hành chính…

Nguồn GDTĐ

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY