14 09
Giá USD hôm nay 14/9

Giá USD hôm nay 14/9

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) duy trì ổn định.


03 09
Giá USD hôm nay 3/9

Giá USD hôm nay 3/9

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh, trong khi giá đồng USD...


14 08
Giá USD hôm nay 14/8

Giá USD hôm nay 14/8

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.


08 06
Giá USD hôm nay 8/6

Giá USD hôm nay 8/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.


08 06
Giá vàng hôm nay 8/6

Giá vàng hôm nay 8/6

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần biến động nhẹ và vẫn duy trì trên mốc 48 triệu đồng/lượng.