28 06
Xóa hình xăm giá bao nhiêu?

Xóa hình xăm giá bao nhiêu?

Xăm hình rất dễ nhưng khi muốn xóa hình xăm đi thì không phải là chuyện dễ dàng. Xóa hình xăm giá bao...