18 09
Việt Nam 'lỡ hẹn' với Apple

Việt Nam 'lỡ hẹn' với Apple

Khác với những kỳ vọng trước đây về việc Việt Nam sẽ trở thành công xưởng của Apple để sản xuất...