24 06
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm sáng nay được điều chỉnh giảm khá mạnh trong khi giá USD tại các ngân hàng lại có xu hướng...