14 12
Triển vọng tỷ giá

Triển vọng tỷ giá

Như quy luật hàng năm, tỷ giá USD/VND đang có xu hướng tăng trên cả thị trường chính...