11 09
'Lời thì thầm' của gốm

'Lời thì thầm' của gốm

Triển lãm gốm chủ đề Lời thì thầm gồm hàng trăm sáng tác mỹ thuật mới bằng chất liệu gốm của vợ...